MOUDRÉ ŽENY V NÁS

Moje práce je hluboce ovlivněná setkáním s tradicemi přírodních kmenů Jižní Ameriky, kam jsem na čas odjela a vrátila se s poznáním, které přesahuje všechno, co jsem se mohla do té doby v Evropě naučit. Připadám si, že jsem se vrátila s kufrem plným pokladů. Krásný obraz, že? Setkání žen a moudrých žen v nás jsou vlastně takové víkendové výpravy pro osobní poklad. Dopravním prostředkem je dech, cílovou destinací je tělo. Meditací je dotek, pohyb a hlas. Místo síly máme každá tam, kam si sedneme. Je to náš vlastní zadek. A jaká je nejpraktikovanější duchovní praxe moudrých žen? Vaření a .... každodenní život.

26. - 28. 1. SEN MOUDRÉ ŽENY

Žijeme to, čemu dáváme svoji pozornost. Lednový víkend věnujeme moudrému umění ženy snít. Budeme rozpoznávat, v čem jsme svobodné a kde následujeme sen někoho jiného. Snění je základ pro tvořivost.

2.1.2018 | Rubrika: MOUDRÉ ŽENY V NÁS

2018 ŠESTÝ ROČNÍK SETKÁVÁNÍ PŘÍRODNÍ MOUDROSTI

Domorodí lidé mají zcela odlišné vnímání světa než je to naše civilizované. A přitom je nám v základech velmi blízké. V současné době nám pomáhají zacelovat naše vlastní kořeny a jejich prosba je, abychom se dokázali sami postarat o sebe, o svou zemi a o život dalších generací. Od roku 2004 provozuje zakladatelka Monika Michaelová setkání, kde se lidé učí rozpoznávat své talenty, rozvíjet je a aktivně vytvářet dobré podmínky pro život. Nadační fond pokračuje v této aktivitě a dále ji rozvíjí a zkvalitňuje.

15.2.2018 | Rubrika: MOUDRÉ ŽENY V NÁS

12. - 15. 4. 2018 TANEC DUALITY

Vztah dvou protipólů, které tvoří náš život může být komplikovaný a zároveň naplněný možností prožít potenciál vlastní touhy. Dualita je vlastně branou pro příležitost, která se otevře ve chvíli, kdy využijeme napětí obou protikladů tvořivě. Podívat se na svůj stín a přijmout ho jako součást životního potenciálu je mistrovskou praxí kultivace životní síly. Stín se tak dostává do duálního tance a stává se katalyzátorem změny, otevírá nové možnosti. Tvoření a rozpad probíhají současně a neustále. 

15.2.2018 | Rubrika: MOUDRÉ ŽENY V NÁS

15.3. 2018 VEČERNÍ SETKÁNÍ V BRNĚ

Domorodí lidé Kogi mají zcela odlišné vnímání světa ... a přitom je nám v základech velmi blízké.

V současné době nám pomáhají zacelovat naše vlastní kořeny a jejich prosba je,

abychom se dokázali sami postarat o sebe, o svou zemi a o život dalších generací.

15.2.2018 | Rubrika: MOUDRÉ ŽENY V NÁS

17. 3. 2018 SOBOTNÍ POUŤ NA PÁLAVĚ

KONTAKT PRO PŘIHLÁŠENÍ A VAŠE DOTAZY:

nadacnifond@mosty-puentes.cz

telefon: 605228444

15.2.2018 | Rubrika: MOUDRÉ ŽENY V NÁS

17. - 20. 5. 2018 ŽENA, MUŽ A ZEMĚ

Medicínský kruh je otevřený pro vaše muže i děti, které jsou úžasným dárkem pro tuto práci se Zemí. Jejich autenticita je tím nejlepším prožitkem, který nám mnohokrát ukazuje to, čeho je potřeba si všimnout.  Muži, přijeďte. Vaše přítomnost  je pro naši ženskou práci velkou podporou a otevřením cesty ke společnému tvoření. Umístění práce do rodinného hospodářství nabízí nebo spíš přímo vybízí k tomu, abychom přestali rozdělovat rodinu a naopak se spojili k tomu, co je tradiční.

15.2.2018 | Rubrika: MOUDRÉ ŽENY V NÁS

Rozhovor se ženou z MOUDRÝCH ŽEN V NÁS

Pravdou je, že muži nejsou “součástí” ženského kruhu. Peter přichází s  pozváním pro muže, aby se s ním potkali a podívali se na to, co vlastně v dnešní době muži potřebují pro to, aby byli ve své síle. Co potřebují pro svoji práci a jak chápat svoji roli v rodině nebo ve vztahu. 

17.8.2014 | Rubrika: MOUDRÉ ŽENY V NÁS

Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry