KOGI - JAGUÁŘÍ LIDÉ

...když jsem v roce 2010 prošla zušeností smrti, prvním mým přáním po návratu bylo potkat lidi svého druhu. Za 14 dní na to jsem se procházela s Mamo Akindue Mauriciem a povídala jsem si s ním o tom, co Kogi vnímají jako největší úkoly a výzvy pro naši západní civilizaci. Od malička vnímala, že sex není to, za co ho většina lidí považuje.  Nebyla jsem překvapená, když mi tenhle "učitel a léčitel" kmene Kogi začal předávat učení o sexuálním vědomí a kultivaci životních zdrojů. To je učení, které jsem od kmene KOGI dostala a předávám ho lidem, kteří jsou připraveni prohloubit potenciál svého života, aktivně tvořit životní prostředí, ve kterém jsme a myslí to vážně. 

Nadační fond MOSTY - PUENTES

Nadační fond byl založen v roce 2016 za účelem podpory zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností.
Základním posláním nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky a naplňování aktivit v České republice a v Kolumbii.

4.9.2018 | Rubrika: KOGI - JAGUÁŘÍ LIDÉ

TVOŘENÍ MOSTU MEZI NAŠÍ KULTUROU A KOGI

Lidé kmene KOGI jsou otevření pro vytvoření mostu mezi srdcem světa a srdcem Evropy. Přijali mou prosbu o společnou práci, učení se moudrosti Země a životu v rovnováze. Nabízejí nám, tady v srdci Evropy dlouhodobou cestu a postupné budování mostu mezi jejich přírodní kulturou a tou naší civilizovanou. 

Připravuji mnoho setkání a programů, které tento most vytvoří. Tato setkání jsou příležitostí zažít a dozvdět se jejich poselství tak, jak mi je předáváno. 

Lidí kmene KOGI jsou otevření přijmout další studenty a v budoucnu by rádi poslali svého zástupce do naší země. 

Na setkáních shromažďuji příspěvky na vytvoření místa pro studium v Sierra Nevada a taky dárky ve formě něčeho, co KOGI potřebují. Jednou za čas jim posílám balík. 

 

Pokud máte zájem o informace o programech nebo máte zájem se finančně podílet na vzniku ceremoniálního místa pro české studenty v horách Sierra Nevada, prosím napište mi na monika.michael@post.cz

9.10.2016 | Rubrika: KOGI - JAGUÁŘÍ LIDÉ

ALUNA THE MOVIE

filmy o KOGI natočené anglickým režisérem Alanem Ereirou

15.4.2016 | Rubrika: KOGI - JAGUÁŘÍ LIDÉ

Moje pouť s lidmi KOGI - rozhovory na KecAll

Já o své pouti nepíšu, ale mluvím. To proto, že současně můžeme cítit to, o čem mluvím a nezůstává jen u slov. Na besedách můžete prožít to, čemu KOGI říkají sexuální vědomí a poenciál člověka aktivně kultivovat životní zdroje. 

15.4.2016 | Rubrika: KOGI - JAGUÁŘÍ LIDÉ | Komentářů: 0

Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry