...vzpomínka na sen, který se mi před lety zdál a dnes přišel do mé mysli s tím, jak se blíží moje cesta do srdce světa. A nejen to. Každý den dostávám zprávy o aktivitách dalších, kteří se vydali ke kmeni Kogi.

LA JABA


Byla jsem v horách Sierra Nevada, u domorodých lidí kmene Kogi a rodiny Uaí, která se mě ujala.
Dostala jsem se do snu, ve kterém se tvořil svět. Spolu s dalšími Kogi jsme na jejich hoře odříkávali a zpívali přání pro život. Ve všech rostlinách, stromech, v zelenině a ovoci, v květinách a travách i keřích. Na hoře začaly vyrůstat stromy a já jsem se ocitla v lese. Zpěv pokračoval a tak se začala objevovat zvířata, ptáci, hadi a ryby. Za námi se tyčily skály a vypouštěly svými ústy zvuky, podobné slovům. Nebylo možné jim rozumět. Slova kamenů a minerálů mě zasahovala jako energetické víry, které měnily moje vědomí. Vždycky, když jsem se rozhlédla, krajina kolem mě se proměnila a já jsem věděla, co mám udělat dál.
Celé to trvalo velmi, velmi dlouho. Obrazy se střídaly jeden za druhým a na konci jsem měla pocit, že jsem na hoře prožila celých 7 let. Osmý rok jsem otevřela oči s představou, že mě čeká hodně práce. Do lesa za mnou přicházeli další lidi. Sedali si ke stromům a k pařezům. Vypadalo to, že mě nevidí anebo si mě nevšímají.
Když jsem k nim mluvila, neslyšeli mě.
Viděla jsem, jak dělají věci, které jsem i já do té doby dělala. Říkají stejná slova, a dělají všechno, aby se stalo to, co bylo v obrazech, které jsem prožívala ve snu života.
Já už ale nesním. Napadlo mě. A tihle lidé dělají moji práci. Přišli po mostě, který jsem mezi světy otevřela. Proč mě nevidí? Proč se mnou nespolupracují? Ptala jsem se hory.
Kdesi zevnitř promluvil hlas:
Nejsi tady proto, abys dělala jednotlivosti. Ty jsi matkou toho, co vidíš. Je čas, abys byla tím, kým jsi a nechala druhé, aby konali to, co je třeba.

V roce 2016 jsem se dostala znovu do hor k rodině Kogi. Řekli mi tenkrát: „Nejdříve budeme učit tebe, abys pochopila, kdo jsme a jaké základy pro život ti předáváme.“ Pak můžeš přivést další lidi a nakonec přijedeme my k vám.

Celé se to odehrálo jako ve snu. Po mostě mezi světy se do Sierra Nevada dostávají další lidé a vykonávají to, co bylo v obrazech snu. Nevidí mě, nespolupracují. Všichni čekáme na to, že budu tím, kým jsem. Matkou toho všeho. La jaba.


Jaba se vyslovuje Hawa. Je matkou rodové linie a tvůrkyní života.
Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry