Probouzení ženské moudrosti v moderní společnosti se aktivně věnuji od rou 2004. Motivovaly mě pracovní zkušenosti v době, kdy jsem učila na základní škole a pak v týmu Změna politického systému v Sociologickém ústavu AV ČR. Došlo mi, že v těchto oborech chybí něco zásadního a tak jsem investovala řadu let do prozkoumání tohoto chybějícího aspektu ve vědě a vzdělání. V dnešní době vidím jako největší úkol naší společnosti přestat hledat způsoby přežití a začít integrovat ženskou tvořivou sílu ve všech oblastech života mírovým způsobem. Týká se to obnovení úcty k významu rodiny a místních společenství ve vzdělávání, politice, ekologii, obchodu a odpovědnosti každého člověka k prostředí, ve kterém žije. Současně vidím potřebu přenastavení podmínek pro něj v rámci právního systému západní kultury.

Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry