MOSTY - PUENTES

Nadační fond byl založen v roce 2016 za účelem podpory zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností.
Základním posláním nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky a naplňování aktivit v České republice a v Kolumbii.

Domorodí lidé mají zcela odlišné vnímání světa než je to naše civilizované. A přitom je nám v základech velmi blízké. Jejich prosba je, abychom se dokázali sami postarat o sebe, o svou zemi a o život dalších generací. Kogi a Uaí nám pomáhají zacelovat naše vlastní kořeny a vyrůstat z nich v silný kmen, který je základem zdravé koruny.

Nadační fond vychází ze základních lidských práv a svobod, které se týkají možností navrácení teritorií do správy domorodých lidí a získání ochrany a správy míst se speciálním historickým a duchovním významem v naší zemi. Zároveň si klademe za cíl vytvořit důstojné podmínky, které nám umožní pokračování v tradičních řemeslech, revitalizaci krajiny a drobném hospodaření s půdou.

Účelem nadačního fondu je podpora zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností. Základním účelem nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky:

 

Na odkup horských pozemků v Sierra Nevada – Kolumbie:

pro rozšíření domorodého teritoria kmenů Kogi a Uaí,

na revitalizaci horských terénů

vybudování chráněného teritoria pro obnovení ekosystému i vnitřní rovnováhy lidí.   

 

Na odkupování či získávání do užívání pozemků v Evropě, které jsou přírodními památkami nebo silovými místy s duchovním významem.

Vytváření lesních chrámů a posvátných hájů, zakládání rodových hospodářství a škol přírodní moudrosti.

 

Hlavní činností nadačního fondu je získávání a poskytování finančních prostředků pro naplnění účelu nadačního fondu a jeho činností.

 

V rámci své hlavní činnosti může nadační fond přispívat k naplňování svého účelu také následující vlastní činností:

 

budování národní a mezinárodní spolupráce pro obnovení interkulturních programů s partnerskými organizacemi

ochrana domorodých kultur

rozvoj přírodního učení

studium přírodních věd

obnovení duchovních tradic v Evropě

péče o životní prostředí a přírodu

vzdělávání, poradenství a osvěta

pořádání zážitkových programů a pobytů

komunitní a místní rozvoj

podpora lidských práv a demokratických hodnot

charitativní činnost

vydavatelská činnost

programy na kultivaci kulturní krajiny

 

Více se dočtete na www.mosty-puentes.cz


Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry