Monika Michaelová

CÍTĚNÍ, PAMĚŤ A VIZE   

koučka a facilitátorka seminářů

 Vize probouzení ženské moudrosti v moderní společnosti přišla, když mi bylo 28 let. Investovala jsem řadu let do prozkoumání chybějícího aspektu ve vědě, vzdělání a společnosti. Dospěla jsem k poznání, že moje práce spočívá ve spoluvytváření prožitkového vzdělávání. Studium domorodých kultur a duchovních tradic mě inspirovalo pořádání seminářů, ve kterých integruji dědictví předkřesťanských kultur, přírodní moudrosti a sexuálního vědomí jakožto duchovní praxe. V dnešní době vidím jako největší úkol naší společnosti přestat hledat způsoby přežití a začít integrovat ženskou tvořivou sílu ve všech oblastech života respektujícím způsobem. Týká se to obnovení úcty k významu rodiny a místních společenství, vzdělávání, politiky, ekologie, obchodu a odpovědnosti každého člověka k prostředí, ve kterém žije.


„Není důležité, kolik práce uděláš, ale jak žiješ“

MONIKA.MICHAELOVA@GMAIL.COM

 

1990 – 1991      

První zaměstnání: učitelka německého jazyka na ZŠ Bráník

Místo studia na VŠ jsem nastoupila jako učitelka na základní škole. Zároveň jsem dostala třídnictví v 8. třídě. Byla to obrovská zkušenost a velký průlom v mém vidění života. Objevila jsem svůj talent motivovat a inspirovat žáky k tomu, aby studovali to, co je zajímá. Vedle toho jsem byla šokovaná přístupem starších a vystudovaných učitelek, které viditelně poškozovaly sebevědomí studentů. Bylo to tak rozsáhlé, že jsem tenkrát chtěla najít způsob, jak změnit systém, který poškozuje lidi už od dětství. V té době mě zajímala intuitivní diagnostika, působení bylin, barev a zvuků, práce s tělem a dechem. To všechno jsem studovala z dostupných knih. Zajímalo mě všechno kolem sexuality a jejího vlivu na chování lidí ve vztazích. Nic z toho bych se asi na VŠ nenaučila.

 

1992 - 1996       

Produkce konferencí a festivalů, PR a marketing

(vzdělávací agentura Kredo, PR agentura Profile, živnostenský list)

V porevoluční době, kdy byla Česká republika doslova zaplavována novými trendy, jsem nemohla získat lepší vzdělání, než přímo spolupracovat s lidmi, kteří sem tyhle trendy přinášeli. Reklama, public relations a marketing. To byla moje vysoká škola. Věnovala jsem se organizaci mezinárodních konferencí, setkávání se s prezidenty a ministry, vymýšlení a realizace PR eventů a chytrých reklam. Učila jsem se, jak pracovat s veřejným míněním a poutat pozornost. Byla jsem svědkem a přímou účastnicí toho, co dělají s lidmi a jejich hodnotami peníze velkých společností.

 

1996 - 1999  

PR a fundraising, asistentka týmu Změna politického systému   

Z „velkého světa“ jsem odešla na místo asistentky v Sociologickém ústavu Akademie věd. Dostala jsem se mezi vědce v týmu „Změna politického systému“. Se svou předchozí praxí jsem rozeznala, co SoU potřebuje a stala jsem se spoluzakladatelkou oddělení fundraisingu. Setkala jsem se tady s lidmi, kteří jsou plně oddáni své práci a vidí ji jako poslání, a ne primárně jako způsob, jak si vydělat peníze.

Tady mi pomalu začínalo být jasné, jak dalekosáhle ovlivňuje politika, ekonomika a marketing chování lidí ve vztahu k jejich vlastní komunitě a rodině.

 

1999

Mateřství

Stala jsem se matkou a s porodem přišel na svět můj syn a spontánní probuzení vědomí. Měla jsem v sobě znalost o léčivých silách Země a nikde v knihách jsem o něm nenašla ani zmínky. Musela jsem si ale počkat dalších 12 let než jsem začala chápat, jaký nádherný dar jsem s narozením svého syna dostala.

 

2000 – 2004

Mateřská dovolená, konzultantka pro Úřad vlády ČR, PR poradenství

V tomhle období se mi do života dostaly hned dva vlivy najednou. Spiritualita a podnikání. Čtyři roky jsem žila velikou výzvu svobodné matky, podnikatelky a adeptky duchovního probuzení. Byla jsem konzultantkou pro Vládu ČR v komisi posuzování žádostí o dotace z evropských fondů, a současně jsem provozovala školu břišního tance, prozkoumávala svět kamenů a minerálů. V předešlých letech jsem zvládla základy obchodu a marketingu, které jsou postavené víceméně na záměru vydělat peníze. Člověk ale potřebuje pro úspěch trochu citu a talentu. V Egyptě jsem často pozorovala malé prodejce na trhu. Pro ně byl obchod hrou, kterou si nesmírně užívali. Jejich zákazníci byli v první řadě lidi, se kterými se rádi potkali. Zajímali se o jejich příběhy, nejen o jejich peníze. A tenhle přístup z nich dělal boháče. Lidi u nich kupovali rádi, a tak prodejci mohli uživit svoje rodiny a potěšit své ženy. To, co jsem tam zažila, bylo daleko od praxe Evropanů.

 

2004 – 2005

Ředitelka občanského sdružení Zdravotní klaun

Pracovala jsem jako ředitelka české pobočky a fundraiser pro mezinárodní nadaci „Zdravotní klaun“, která realizovala nádherné intuitivní divadelní programy pro děti v nemocnicích. Potýkala jsem se s výzvou jak být dobrou mámou a zároveň vydělat na živobytí. V té době jsem začala přemýšlet, jaký dopad má to, co dělám.

 

2005 – 2011

Koučing, lektorka seminářů osobního rozvoje (např. pro 3M, Fokus Praha, O2, Tesco, IBM apod.)

Zakladatelka vzdělávací platformy Cesty Prožitku

Stala jsem se koučkou se vzděláním v gestalt terapii, focusingu a rodinných konstelacích. Pracovala jsem jako externí konzultantka pro nevládní neziskové organizace a velké společnosti. Využila jsem své profesionální zkušenosti pro vytvoření autorského pilotního projektu „Sociální marketing“, který poprvé propojil marketingovou komunikaci firem a neziskovek. Pro aplikaci projektu jsem získala grant v hodnotě 6 000 000 Kč, vzdělávací program „Sociální marketing“ pak realizovalo Fórum dárců.

 

Po čase jsem lektorské zakázky získávala na základě doporučení, a tak jsem se dostávala k tématům, které spojovaly mé dva světy: ženství a role žen v managementu. Realizovala jsem vzdělávací programy Pracovní podmínky pro ženy vracející se z mateřské dovolené, Profesionalita v neziskovkách, Firemní a rodinné patologie. Začala jsem provázet pravidelné večerní ženské kruhy.

 

V roce 2008 jsem založila „Cesty prožitku“, platformu pro české nadané lidi a mezinárodně uznávané učitele. Společně jsme vytvářeli nové formy vzdělávání a veřejných akcí jako například festivaly v Botanické zahradě, šamanismus ve firmách. Cesty prožitku byly založeny se záměrem podporovat v lidech životní potenciál, vědomí a uvolnění do života. Přednášela jsem v mnoha různých prostředích, v médiích, na festivalech, konferencích atd. o možnostech propojování tradičních domorodých znalostí a managementu. Viděla jsem, že tvoříme jakýsi neinstitucionalizovaný základ pro nový trend v celoživotním vzdělávání pro lidi, kteří jsou neustále stavěni před nejrůznější životní výzvy a hledají něco, co jim pomůže překlenout životní krize a najít nový směr.

 

2010 – 2014

Studium domorodých tradic a duchovního dědictví Evropy

Na podzim roku 2010 jsem se vydala do Brazílie. Půl roku jsem poznávala a učila se domorodým způsobům života u různých kmenů a pracovala spolu s Mamo Akindue (šaman) kmene Kogi v Kolumbii.  Po návratu jsem pracovala v rámci vzdělávacích programů pro ženy v Anglii. Odtud jsem pak v roce 2012 odjela do jižní Francie, kde pokračovalo moje studium duchovního dědictví Evropy. V ČR vedu semináře osobního rozvoje a pracuji jako kouč.

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Mám touhu se učit:) (Jitka Tichoňová, 21.9.2018 22:10:51) Odpovědět

    Dobrý den,

    ráda bych se naučila lépe rozumět, vnímat, cítit a budu moc vděčná za možnost zůčastnit se nějakého semináře, setkání. Jsem z Veverské Bitýšky, pocházím z Brna, ale když to půjde ráda přijedu kamkoli v naší republice:) Děkuji. S úctou...

  2. Brno? (Iveta, 3.1.2016 22:11:19) Odpovědět

    Dobrý den, máte nějaký rozpis na termíny do Brna? na rok 2016? Lze se do Brna objednat na konkrétní datum individuálně?Děkuji Iveta

Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry