22.-25. června 2017

Nesměň u Českých Budějovic

ŽENSKÉ A MUŽSKÉ PŘECHODOVÉ RITUÁLY

s Inkou Holkovou, Monikou Michaelovou a Ludmilou Chrášťanskou

V tomto setkání, provázeném českými ženami tří generací bude prostor uvědomit si sílu ženství, znovuzískat ztracené sebevědomí a posílit svou moudrost.

Kdy se cítíme ve své síle?

Když víme, kdo jsme. Když nechceme být nikým jiným, než tím, kým jsme. Když s láskou poznáváme a přijímáme samy sebe. Když s vděčností přijímáme svůj život takový, jaký byl a takový, jaký je. Jedna věc je cítit vlnu životní síly, druhá je dovolit si ji prožívat bez vnějších vlivů a třetí je poznat a prozkoumat její celý potenciál. Tvoření, propojení s přírodou, duchovní rozměr sexuality a prozkoumávání vlastního potenciálu ženství jsou výzvy, se kterými vás zveme do tohoto kruhu. Pomocí dechových cvičení, rituálů, konstelací, meditací i sdílení v laskavém ženském společenství se dostaneme samy k sobě a ke zdroji své síly. Vzpomeneme si, co je skutečně naší silou. A v tomto uvědomění se můžeme setkat v sobotu s mužským kruhem ve společné ceremonii, abychom ve společné oslavě spolutvořili nedělní program.

Příspěvek za provázení: 3400 Kč 

Přihlášku prosím vyplňte na stránkách centra Nesměň, které toto setkání pořádá. 

Pro ženy: http://www.centrum-nesmen.cz/kursy/Zenska-sila-Monika-Michaelova-Inka-Holkova-Ludmila-Chrastanska.html

Pro muže: http://www.centrum-nesmen.cz/kursy/Muzska-sila-a-prechodove-ritualy-Karel-Fuller.html


PhDr. Ludmila Chrášťanská

Ludmila vede od roku 1994 centrum osobního rozvoje v Nesměni. Má výcvik v holotropním dýchání u prof. Grofa, několikrát mu asistovala na workshopech v Brazílii, Itálii a Švýcarsku. Je učitelkou a mentorkou tanců univerzálního míru, které studovala v Německu a Švýcarsku. Má výcvik v sufi soulworku u Mariam Baker, které se říká "porodní bába duší". Cítí se být inspirovaná k vedení rituálů pro mladistvé a pro ženy. Učila se od šamanů v Brazílii a v Peru, má indiánského učitele, dovolené tráví na vipassana nebo sufi retreatech, baví ji spojování různých duchovních cest. Poslední roky si užívá babičkovské role.


Bc. Ilona Holková

Od roku 1987 pracuji s jednotlivci i různými skupinami lidí, nyní hlavně se ženami. Zpočátku byla má práce zaměřená na sebepoznávání a osobní rozvoj. V posledních letech je to sebepoznávání a sebepřijetí. Mne i mou práci, kromě několika důležitých inspirativních učitelů a toho, co mi přinesl můj život, výrazně ovlivnil sebezkušenostní výcvik v neverbálních technikách vedený JitkouVodňanskou a Beate Albrich, výcvik konstelační práce s Životním integračním procesem Wilfrieda Nellese a Tance dávných tradic, které se učím pod vedením Ludmily Chrášťanské. Bc.Ilona Holková, vystudovala obor sociální práce a celý svůj profesní život se v různých pracovních rolích věnuje lidem. Snaží se podporovat úctu, porozumění a přátelské vztahy a to jak mezi lidmi navzájem, tak u člověka vůči sobě samotnému. V současné době je oblastí jejího pracovního působení supervize a psychohygiena pro pracovníky v sociálních službách, ale nabízí i pro veřejnost individuální konzultace a sebepoznávací semináře zaměřené na sebepřijetí. Několik let vede pravidelná setkání žen v tzv. Ženských kruzích, kde mají ženy možnost v laskavém společenství uvědomit si a kultivovat svůj vztah k sobě i k druhým a nacházet zdroj vnitřní síly a klidu.


Monika Michaelová

Vize probouzení ženské moudrosti v moderní společnosti přišla, když mi bylo 28 let. Studovala jsem domorodé kultury a duchovní tradice, abych mohla ve svých seminářích integrovat dědictví předkřesťanských kultur, přírodní moudrosti a sexuálního vědomí jakožto duchovní praxe. V dnešní době vidím jako největší úkol přestat hledat způsoby přežití a začít integrovat ženskou tvořivou sílu ve všech oblastech života respektujícím způsobem. (Obnovení úcty k významu rodiny a místních společenství, vzdělávání, politiky, ekologie, obchodu a odpovědnosti každého k prostředí, ve kterém žije). 

Vědomá sexualita je praxe, kterou jsem studovala 12 let a poznala v čisté podobě u domorodého kmene Kogi (jaguáří lidé) 

Práce s temnou stránkou a našim individuálním i kolektivním stínem je přirozený aspekt kultivace životních zdrojů a určité specifikum mého talentu. Podle mně je možné překročit jakoukoli překážku rozšířením zorného úhlu. To přináší výživu, lehkost a vědomí sebe v nových hloubkách a situacích. Součástí práce je uvědomování si sexuální síly a toho, jak s ní zacházíme.


Ing. Karel Fuller

Prací s energií a šamanismem se zabývá už od 80-tých let. Spolupracoval s českými léčiteli jako senzibil. Praktikoval tibetský dzog-čchen a bön. Studoval původní americký šamanismus, jeho učiteli jsou amazonští curranderos. Od roku 2008 praktikuje duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů. V rámci nadace Foundation for Shamanic Studies v roce 2012 završil tříleté zahraniční nadstavbové studium vyspělých šamanských technik. Zabývá se fenomény smrti a umírání. Zúčastňuje se pravidelně posvátných ceremonií Jižní i Severní Ameriky. Vede mužské kruhy a posvátné ceremonie. Je tanečníkem Slunce v lakotské tradici. V současnosti je v mezinárodním výcviku holotropního dýchání v Grof Transpersonal Training.

INDIGENOUS NATURE . ŠKOLA PŘÍRODNÍ MOUDROSTI

 

„Chceš-li jít rychle, vydej se svou cestou. Chceš-li dojít daleko, pojďme spolu“ stará africká moudrost

Na další rok zůstáváme v Čechách a zveme vás ke společným cestám objevení a prohloubení přirozenosti, talentu a aktivního tvoření. Přinášíme pozvánku k individuálnímu provázení, k práci ve skupinách žen a mužů a k hlubšího poznání tvořivého potenciálu. Posouváme se od čistě spirituální praxe a poznávání sám sebe nebo sama sebe k  naplňování našich životních úkolů. To, jak tvoříme svůj život, vztahy, rodinu, společenství a společnost, ve které žijeme. Čas strávený v přírodě je nejen lékem ale v současné době velkou inspirací a učením o přirozených cyklech v nás. 

Těším se na setkání a společné putování po vnitřní i vnější krajině života.

Monika Michaelová

Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry