MOUDRÉ ŽENY V NÁS 2017

"Není důležité, kolik práce uděláš, ale jak žiješ"

 

Pátý ročník školy přírodní moudrosti bude spojený s místy na kterých žijeme, pracujeme a zemí. Vybíráme je tak, aby podpořila schopnost vnímat sebe ve společnosti v kontextu životního prostředí a sil země, které na nás působí nepřetržitě všude, kde zrovna jsme.

Kultivací životního zdroje propojíme svůj potenciál tvořit a vnímat inspiraci nebo omezení. Učíme se vnímat zemské síly tam, kde jsou její prameny otevřené a zvou nás propojit silová místa s moudrostí a duchovní praxí našich předků.

Vize probouzení ženské moudrosti v moderní společnosti přišla, když mi bylo 28 let. Studium domorodých kultur a duchovních tradic mě inspirovalo k pořádání seminářů, ve kterých integruji dědictví předkřesťanských kultur, přírodní moudrosti a sexuálního vědomí jakožto duchovní praxe. V dnešní době vidím jako největší úkol naší společnosti přestat hledat způsoby přežití a začít integrovat ženskou tvořivou sílu ve všech oblastech života respektujícím způsobem. Týká se to obnovení úcty k významu rodiny a místních společenství, vzdělávání, politiky, ekologie, obchodu a odpovědnosti každého člověka k prostředí, ve kterém žije. Vědomá sexualita je praxe, kterou jsem studovala 12 let a poznala v čisté podobě u domorodého kmene Kogi (jaguáří lidé). Práce s temnou stránkou a našim individuálním i kolektivním stínem, je přirozený aspekt kultivace životních zdrojů a určité specifikum mého talentu. V mém pojetí je možné překročit jakoukoli překážku rozšířením zorného úhlu. To přináší výživu, lehkost a vědomí sebe v nových hloubkách a situacích. Součástí práce je uvědomování si sexuální síly a toho, jak s ní zacházíme.


Můžete se přihlásit na vypsaná setkání.

Aktuální program najdete na stránkách Nadačního fondu MOSTY - PUENTES.   

kontakt: nadacnifond@mosty-puentes.cz


 POUŤ V KRAJI MÁŘÍ MAGDALENY A BOHA PŘED TÍM, NEŽ JSME HO POZNALI

15. - 23. září 2017

La Val Dieu, Languedock

setkání pro ženy a muže

ŽENA A TĚLO

12. - 15. října 2017

Tuněchodský mlýn


SEXUÁLNÍ VĚDOMÍ

23. - 26. listopadu 2017

Tuněchodský mlýn

SEN MOUDRÉ ŽENY

termín a místo budeme vypisovat 

setkání pro ženy a dcery


TANEC DUALITY

místo a termín budeme vypisovat 

Podrobnější informace dostanete aktuálně před každým setkáním spolu s informacemi, jak se připravit, co s sebou a jak se na místo konání dopravit. Novinky zasíláme zájemcům. Napište si o ně na nadacnifond@mosty-puentes.cz


Přihlášením na setkání vyjadřujete svou svobodnou vůli a přebíráte odpovědnost za svou účast. Provázení Moniky Michaelové je nabídkou a inspirací nikoli pokynem, který musíte následovat. Informace, které získáte jsou intimního charakteru a slouží pouze pro váš osobní rozvoj, nikoli pro další šíření.

 

Věříme, že vás tahle práce obohatí a dovolte mi vyjádřit úctu k vaší důvěře a vašemu odhodlání prohloubit svůj životní potenciál.

Monika Michaelová


  Probouzení ženské moudrosti v moderní společnosti se aktivně věnuji od rou 2004. Motivovaly mě pracovní zkušenosti v době, kdy jsem učila na základní škole a pak v týmu Změna politického systému v Sociologickém ústavu AV ČR. Došlo mi, že v těchto oborech chybí něco zásadního a tak jsem investovala řadu let do prozkoumání tohoto chybějícího aspektu ve vědě a vzdělání. V dnešní době vidím jako největší úkol naší společnosti přestat hledat způsoby přežití a začít integrovat ženskou tvořivou sílu ve všech oblastech života mírovým způsobem. Týká se to obnovení úcty k významu rodiny a místních společenství ve vzdělávání, politice, ekologii, obchodu a odpovědnosti každého člověka k prostředí, ve kterém žije. Současně vidím potřebu přenastavení podmínek pro něj v rámci právního systému západní kultury.

Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry