Medicínský kruh  s možností prohloubit svou rovnováhu v tanci dvou polarit. 

12. - 15. dubna 2018

Plinkout na Moravě

místo bude upřesněno pro účastnice medicínského kruhu

(VYPSÁNO PRO ŽENY )

 

... co se tvářilo jako stín mění se v březnu v koření života


Vztah dvou protipólů, které tvoří náš život může být komplikovaný a zároveň naplněný možností prožít potenciál vlastní touhy. Dualita je vlastně branou pro příležitost, která se otevře ve chvíli, kdy využijeme napětí obou protikladů tvořivě. Podívat se na svůj stín a přijmout ho jako součást životního potenciálu je mistrovskou praxí kultivace životní síly. Stín se tak dostává do duálního tance a stává se katalyzátorem změny, otevírá nové možnosti. Tvoření a rozpad probíhají současně a neustále. 

Vědomá sexualita a vztah ženy se zemí jsou dvě klíčová témata celého cyklu Moudré ženy v nás a dovolím si podotknout i dva klíče života ženy v rovnováze. Čeká nás kultivace životní síly, prožitek rozšířeného sexuálního vědomí, dechové praxe a práce v medicínském kruhu přímo na silových místech, na zahradě, v jurtě, v kuchyni.... v ženském a mužském kruhu, ve společných setkáních.

Tahle pozvánka není pro každého. Je to zpráva pro vás, kdo cítíte přitažlivost a máte na to skutečně přijet a stát se součástí tvoření mostu mezi civilizovanou a divokou částí srdce.  Není to prožitkový seminář, ale spíš čas, ve kterém společně prožíváme svoji vnitřní individuální cestu. Předpokladem je, aby člověk, který se na ni vydá, dokázal převzít odpovědnost za sebe a uvědomil si, že cokoli prožívá, je reflexí jeho vlastního nastavení a schopnosti tvořit realitu.  A to je přísné prostředí. Přísné je v tom, že jakmile uděláš krok mimo rovnováhu nebo něco tlačíš na sílu, příroda ti dá lekci. Tvoříme psychické pole, ve kterém každý vidí každého, když vidí. Bytí tady je pozvánka k probuzení se vidět, cítit, slyšet a vnímat přírodu a život v jeho pravdivé podobě. Než se to stane, uvidíme spoustu věcí, které se nám nelíbí. Jste na to připraveni?

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

 

Přihlášky a dotazy prosím posílejte na kontakt:  nadacnifond@mosty-puentes.cz

 

Registrace je spojená se zasláním:

-       vašeho jména a informace odkud jste pozvánku dostala

-       popisu impulsu, snu nebo osobní motivace přijet

-       telefonního kontaktu

-       informace zda chcete přijet sama nebo s někým (jméno, kontakt)

-       odpověď na otázky, které vám pošleme 

Forma a výše vašeho příspěvku za provázení včetně pomůcek pro program je individuální, záleží na Vašich možnostech, na tom, jak vnímáme hodnotu vzájemného propojení a darů, kterými se obohacujeme, aby byly v rovnováze. My vnímáme minimální hodnotu, vyjádřenou penězi. POKUD VÁS POZVÁNKA OSLOVUJE, NAPIŠTE NÁM SVOU PŘEDSTAVU. Stanovení výše příspěvku je součástí společné práce. Pro předání finančních a/nebo věcných darů bude vytvořen prostor v medicínském kruhu.

 

Program bude nastaven podle potřeb skupinky a rámcově nabízí:

učení práce se silami a vytvoření místa mezi nimi

setkání se tkaním

sázení semínka

dechová meditace, bioenergetická cvičení pro rozproudění energie a uvolnění těla

medicínský kruh

prostor pro výměnu „Dar za Dar“

vyprávění příběhů, otázky a odpovědi ve slovech i v tichu

... a všechno, co se z ticha a klidu narodí.

 

Ubytování je zajištěno v rodinném hospodářství. Spaní je na matracích ve vlastním spacáku. Za využití prostor, spotřebované energie a ubytování neplatíme standardním způsobem jako v hotelu. Budeme v soukromí.

Pokud budete potřebovat jiné ubytování, je možné se podívat po okolí a dojíždět na společnou práci kruhu.

 

Stravování si budeme zajišťovat samy v kuchyni. Příspěvek na základní suroviny k vaření stanovuji na 950 Kč na celý pobyt.  Domácí dobroty na společný stůl nebo suroviny z vašich zásob jsou vítané.

 

Doprava – v  týdnu před setkáním se vzájemně propojíme a domluvíte se na spolujízdě.

Popis cesty vám pošleme po potvrzení vaší účasti v medicínském kruhu.

 

Ve čtvrtek začneme práci v 19 hodin večer společným naladěním, posbírání přediva od lidí a míst z kraje v rámci otevřeného večera v Olomouci. Poté se společně dopravíme do rodinného hospodářství v Plinkoutu.

V neděli budeme končit obědem kolem 13 hodiny. Počítejte ale s odjezdem cca kolem 15 hodiny anebo malinko později. Po víkendové práci je dobré nechat si pár hodin na rozloučení se s místem a lidmi. Podrobné organizační informace ještě zašleme nejpozději týden před setkáním.

 

Těšíme se na společnou práci se silami života v nás a vážíme si vašeho odhodlání prohloubit své vědomí a aktivně spolutvořit životní prostředí na Zemi.

 

MONIKA MICHAELOVÁ 

Indigenous Nature
ženské kruhy, poutě, semináře pro páry