Kontaktujte nás: 731173818 | monika@indigenousnature.cz

koučování, poradenství, provázení 

Prací s individuální i kolektivní změnou a vědomým přístupem k procesu změny  je možné překročit překážky k rozšíření zorného úhlu jednotlivců i celku firmy.

To přináší výživu, lehkost a vědomí sebe v nových hloubkách a situacích. A tím změnu. Součástí práce je uvědomování si talentů, archetypů, strachů, stínů a zdrojů. Především však toho, jak s nimi zacházíme. Protože jsme si v sobě dlouhodobě pěstovali určité postoje, návyky a systémy fungování je součástí rozhodnutí pro změnu dlouhodobější systematická podpora.

co je ze mě 

Monika Michaelová je ženou, kterou přijal indiánský kmen Kogi a začal jí předávat učení živé linie jedné z nejstarších civilizací na světě. 

Ve svém životě posouvá hranice a vytváří prostor pro to, aby se lidský potenciál stal tvořivým základem budoucnosti

a výkon vyrůstal ze spokojenost. 

cesta k sobě 

Zakladatelka Nadačního fondu Mosty – Puentes, který přemosťuje ojedinělé kulturní dědictví do našich současných životů, především v oblasti přírody a přirozenosti. 

Nezávislá koučka skupinových a individuálních setkání v ČR, UK, Francii, Kolumbii a dalších zemích.

Zakladatelka platformy Cesty prožitku, která sdružovala domácí i zahraniční lektory a vyvíjela vzdělávací a prožitkové programy pro nové potřeby lidí ve firmách i v rodinách. Otevřeli jsme nový směr ve vzdělávání a osobním růstu v ČR.  

Autorka průlomového vzdělávacího programu Sociální Marketing v ČR.

monika - 1.jpg